Organem założycielskim i prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskiego im. Piotrusia Pana w Białymstoku jest:

Mirosław Rybałtowski
urodzony: 2 kwietnia 1976 roku w Siemiatyczach
zamieszkały: 16-001 Kleosin, ul. Mickiewicza 13


NIP: 966-133-97-05
REGON: 052239545


Wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 29.04.2009 pod numerem: 41/09

Mirosław Rybałtowski
ul. Mickiewicza 13
16-001 Kleosin
woj. podlaskie, Polska
Telefon komórkowy: +48 694 916 077
m.rybaltowski@wp.pl    

WYKSZTAŁCENIE:         

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 21.12.2012 
      Tytuł doktora nauk medycznych w Klinice Onkologii

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny 07.2011 - 10.2016  
   Specjalizacja z medycyny ratunkowej

      Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu  09.2005 – 06.2006
Licencjat z zarządzania i finansów w ochronie zdrowia

  Białostockie Centrum Onkologii od 10.2002
Specjalizacja z onkologii klinicznej

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Białymstoku 10.2001 – 09.2002 
            Staż podyplomowy

                                                                          Akademia Medyczna w Białymstoku  10.1995 – 05.2001
Dyplom lekarza

      VI LO im. Króla Zygmunta Augusta  w Białymstoku  09.1991 – 06.1995  
           Profil matematyczno - fizyczny

       DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:   

    Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  07.2011 - 10.2016    
                                     Lekarz Rezydent w ramach specjalizacji z Medycyny Ratunkowej 
   
  Stypendium Ministerstwa Edukacji  Rządu Japonii Monbusho Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japonia 10.2006 – 03.2008
Zakład Fizjologii               

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  09.2005 – 10.2006
Asystent w Klinice Onkologii

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,     Łomży, Węgrowie, Ostrołęsce i Olsztynie   od 06.2004 
Lekarz, kierownik zespołów reanimacyjnych, wypadkowych i ogólnolekarskich

Białostockie Centrum Onkologii  od 12.2002
Lekarz na Oddziale Onkologii Klinicznej  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Białymstoku  10.2001 – 10.2002
Lekarz stażysta    

  WYKŁADY:

Zespół wyniszczenia nowotworowego. Wykłady podczas Konferencji Medycyny Paliatywnej, Białystok 2003 i Gdańsk 2004  

Rola układu krzepnięcia w biologii nowotworów Wykład podczas Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Chirurgii Onkologicznej, Ustka 2005  

Niedokrwistość nowotworowa. Wykład podczas Konferencji Medycyny Rodzinnej, Warszawa 2006  

Wykłady z onkologii klinicznej dla studentów medycyny, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz personelu pielęgniarskiego, również w języku angielskim                

PUBLIKACJE:

The Polish Cancer Anemia Survey (POLCAS): a retrospective multicenter study of 999 cases. Wojtukiewicz MZ, Sierko E, Rybaltowski M, i wsp. Int J Hematol. 2009 Apr;89(3):276-84.  

Podstawy biologiczne terapii ukierunkowanej na receptor czynnika wzrostu naskórka (EGFR). Tytuł angielski: Biologic basis of therapy targeted to EGFR. Marek Z. Wojtukiewicz, Mirosław Rybałtowski, Ewa Sierko. Nowotwory - Journal of Oncology. 2008; 58 (3), s. 260-271   

Leczenie antyangiogenne chorych na pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Tytuł angielski: Antiangiogenic treatment of primary cancers of central nervous system. Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko, Mirosław Rybałtowski. Onkol. Prakt. Klin. 2009; 5, Supl. A, A48-A55  

Zespół wyniszczenia nowotworowego. Wojtukiewicz M.Z., Rybałtowski M. Oncology Medipress. 2003;1  

Powikłania zakrzepowo – zatorowe w chorobie nowotworowej. Wojtukiewicz M.Z., Rybałtowski M. Oncology Medipress. 2003;4:3-10  

Zespół kacheksja – anoreksja. Wojtukiewicz M.Z., Rybałtowski M. Świat Medycyny i Farmacji 2004;12:30-35  

In-vivo imaging analysis of the interaction between unusually large von Willebrand factor multimers and platelets on the surface of vascular wall. Miroslaw Rybaltowski, Yuko Suzuki, hideo Mogami, Iwona Chlebinska, Tomasz Brzosko, Aki Tanaka, Fumiaki Banno, Toshiyuki Miyata, Tetsumei Urano Pflugers Arch 2011; 461 (6): 623-33  

  ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Medycyna ratunkowa  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
Biegle w mowie i piśmie: polski, angielski, rosyjski W zakresie podstawowym: japoński i hiszpański  

HOBBY:
Gra na fortepianie, fotografia, podróże, czytanie, sport