Biedroneczki

Grupa Biedronek to dzieci najmłodsze w wieku od 2,5 do 3 lat. W roku szkolnym 2017/2018 wychowawcą grupy jest mgr Marlena Pupek, a nauczycielem anglistą mgr Justyna Filim, dzięki której maluchy mają codzienny kontakt z językiem angielskim. W grupie Biedronek dwujęzyczność realizowana jest poprzez tzw immersję czyli „zanurzanie w języku”. Dzieci uczą się podstawowych słów i fraz nie tylko w trakcie normalnych zajęć ale głównie poprzez obcowanie z językiem w codziennych sytuacjach - podczas zabaw, spacerów, spożywania posiłków oraz czynności samoobsługowych. Wykorzystywane są też elementy metody komunikacyjnej, w której nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy skutecznej komunikacji. Największym wyzwaniem, które stoi przed dziećmi w tej grupie jest zaadaptowanie się do nowego, nieznanego, przedszkolnego otoczenia. Naszym zadaniem jest pomóc Im w zaaklimatyzowaniu się w grupie przedszkolnej, zapoznać z otoczeniem, zapewnić poczucie bezpieczeństwa a także wspomóc w jak najlepszym rozwoju. W grupie Biedronek Dzieci wchodzą w grupę rówieśniczą, nawiązują pierwsze sympatie, uczą się rozwiązywać konflikty, uczą się reguł społecznych. Czas jest tutaj wypełniony głównie zabawą, która wnosi bardzo wiele w rozwój małego dziecka - „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Przedszkolaki uczą się nie tylko podczas zajęć dydaktycznych ale przez cały swój pobyt w przedszkolu. Zachęcamy Dzieci do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach. Czas w przedszkolu urozmaicają zajęcia dodatkowe takie jak: zumba, rytmika, judo, język rosyjski, zajęcia teatralne, gimnastyka korekcyjna. Rozwijamy nie tylko dziecięcą wiedzę o świecie ale przede wszystkim osobowość, przekazujemy wartości, kształtujemy nawyki. Celebrujemy urodziny oraz święta kalendarzowe. W tym roku bawiliśmy się wspólnie na wielu imprezach, m. in.: Pasowanie na Przedszkolaka, Halloweenowe Wycinanie Dyni, Rodzinny konkurs świątecznych wypieków, Bal choinkowy czy Dzień Babci i Dziadka. Wspólnie się bawimy, uczymy, śmiejemy, gotujemy, tańczymy, biegamy... wprowadzamy Dzieci w przedszkolny świat.