Kadra

Pani Mgr Agnieszka Hanusewicz - pełni funkcję dyrektora przedszkola

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, magister fizyki; specjalizacja zawodowa I stopnia; kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą; kurs TERM w zakresie doskonalenia zarządzania oświatą; studia podyplomowe z informatyki i technologii informatycznej dla nauczycieli, kurs ECDL Core i szereg innych kursów.
Nauczyciel dyplomowany.
Wieloletni dyrektor w publicznej placówce oświatowej, SP 19.
Preferuje w większości demokratyczny styl zarządzania oparty na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu; troszczy się o poprawne relacje interpersonalne, właściwą komunikację społeczną.
Nauczyciel kreatywny, ustawicznie kształcący się, poszukujący nowych rozwiązań, którymi skutecznie zaraża współpracowników.
Lubi świat poukładany, w którym obowiązują jasne, czytelne dla wszystkich zasady – zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ich przestrzegania stanowczo egzekwuje.
Uważa, że w każdym młodym człowieku - tym mały i tym dużym istnieje duży potencjał, który należy umiejętnie wykorzystać.
Uważa, że „każde dziecko ma prawo do błądzenia, prawo do bycia innym, a sprawą mądrego nauczyciela jest umiejętne wskazanie drogi właściwego postępowania”.
„Jeśli droga jest długa, idźmy razem. Jeśli droga jest trudna, pomagajmy sobie wzajemnie. Jeśli droga jest pełna radości, dzielmy się nią. Całe życie jest wspólną podróżą”. Ks. Jan Twardowski


Pani mgr Barbara Szawel - jest magistrem pedagogiki, a także licencjatem w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną, absolwentką Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego, a w zawodzie pracuje 6 - ty rok. Pełni funkcję zastępcy Dyrektora naszej placówki. Pani Barbara jest sympatyczną, kreatywną i bardzo twórczą osobą, szczególnie zainteresowaną sztuką plastyczną: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, projektowaniem i kompozycją. Swoimi pasjami stara się zarazić swoich podopiecznych. Pod okiem pani Basi nasze przedszkolaki zdobywają nagrody i wyróżnienia nie tylko w konkursach plastycznych, ale i recytatorskich. W naszym przedszkolu prowadzi cotygodniowe zajęcia plastyczne : „PLASTUSIOWE FANTAZJE”. Zajęcia te mają na celu: rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem, zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów, posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu, zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy, rozwijanie wyobraźni, promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych. Ponadto pani Barbara nieustannie doskonali swój warsztat pracy poprzez liczne kursy i szkolenia z zakresu: - Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym; - Kurs Pierwszej pomocy; - Aktywizujące metody w warsztacie nauczyciela współczesnej szkoły; - Kurs dla kierowników wycieczek; - Zabawy w teatr; - Planowanie pracy , zapisy w dzienniku nauczyciela przedszkola wg nowej „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”; - Zabawy muzyczne wg koncepcji Carla Orffa; - Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu – Prowadziła Dorota Zawadzka. - Jesteśmy Blisko – Rodzina – Dziecko – Przedszkole – prowadziła Dorota Zawadzka; - Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu; - Przedszkolny niezbędnik nauczania języka angielskiego; - Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki matematyki; - Szkolenie z zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek; - Efektywna komunikacja w przedszkolu; - Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej; - Planowanie pracy szkoły: plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa: ewaluacja wewnętrzna „ w jeden dzień” metodą profil szkoły;

Pani mgr Aneta Laskowska- Choć dopiero niedawno rozpoczęła swoją pracę z dziećmi, nie ma wątpliwości, że to pasja na całe życie. Otwarta, energiczna i ambitna. Praca z dziećmi jest jej motorem napędowym oraz wyzwaniem. Jest magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej oraz licencjatem w zakresie pedagogiki przedszkolnej, absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Cały czas doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Uczestniczka kursów takich, jak: Jak pracować z dzieckiem z ADHD, Trening zastępowania agresji, Trening umiejętności współpracy z rodzicami. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała podczas praktyk studenckich. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji a uśmiech na ich twarzach jest prawdziwą nagrodą za wspólną pracę.
Pani mgr Justyna Filim – wiecznie uśmiechnięta i kreatywna magister filologii angielskiej, ciągle głodna wiedzy, świeżo upieczona studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Elementarna na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od wielu lat prowadzi zajęcia z języka angielskiego w białostockich szkołach i przedszkolach. Zajmuje się także nauką dorosłych. Swoją pasją do angielskiego stara się zarażać dzieci już od najmłodszych lat. Dąży do tego, aby na jej zajęciach dzieci przyswajały język jak najbardziej naturalnie i aby cały czas były tym językiem otoczone.


Pani mgr Marlena Zegarowicz – jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku, dyplom magistra uzyskałam z wyróżnieniem. W okresie studiów działałam w wolontariatach pracując z dziećmi, pozwoliły mi one uzyskać ogrom cennych doświadczeń. Uwielbiam podróżować, a także uwieczniać chwile na fotografiach. Jestem nauczycielką młodą, zaangażowaną w to co robię, z zapałem do pracy i głową pełną pomysłów. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję, pragnę rozwijać dziecięce umysły, wzmacniać ich wiarę we własne możliwości i zaspokajać naturalną ciekawość. Uczestniczyłam w warsztacie metodycznym „Aktywne metody pracy w grupie”. Pragnę się doskonalić i rozwijać jako nauczyciel poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach. W swojej pracy skupiam się nie na przekazywaniu dzieciom gotowej wiedzy ale na stwarzaniu sytuacji do jej samodzielnego poszukiwania.


Nauczyciele zajęć dodatkowych i specjaliści

Pani Katarzyna Sznajder - Grześ – pedagog specjalny Nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkola i filolog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat pracuje jako pedagog specjalny, prowadząc terapię dzieci niepełnosprawnych. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli i Krajowym Towarzystwem Autyzmu o/Białystok. Jest współautorką programu "Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat" i "Cyfrowy Przedszkolak". Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania i organizacji oświatą. Niektóre z kursów i szkoleń, które ukończyła: Komunikowanie się z osobami z autyzmem (PECS), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona, Program IBM KIDSMART, Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, Trening umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców i wychowawców", warsztaty z Pedagogiki zabawy, Coaching w zarządzaniu oświatą. Prywatnie żona, matka wspaniałej, dorosłej córki i właścicielka dwóch przygarniętych kundli. W 2016 r wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągniecia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Izabela Maria Wilczewska - jest magistrem sztuki. Odbyła studia na kierunku aktorstwo w zakresie aktorstwa teatru lalek na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na co dzień jest aktorką Białostockiego Teatru Lalek. Jej działalność artystyczna obejmuje udział w spektaklach teatralnych dla dzieci i dorosłych rodzimego teatru lalek, role w przedsięwzięciach teatralnych pozainstytucjonalnych oraz role w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Pani Izabela Maria Wilczewska biegle posługuje się językiem angielskim. Umiejętność tą wykorzystuje w pracy w charakterze instruktora teatralnego i wychowawcy na obozach anglojęzycznych dla dzieci – Augustów Summer Camp. W naszym przedszkolu Pani Izabela prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci w języku polskim i angielskim, a także wprowadza je w świat bajek, baśni i wierszy czytanych w obu językach.

Pani Joanna Kulikowska - Jopich - logopeda, pedagog wczesnoszkolny. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Dodatkowe kwalifikacje to studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii ukończone w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe jako logopeda zdobywała współpracując m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku, gdzie zajmowała się diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną dzieci oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych. Pani Joanna na co dzień pracuje w Przedszkolu nr 1 w Białymstoku. Zatrudniona jest w Centrum Edukacji ATUT jako instruktor logo rytmiki. Prowadzi również terapię logopedyczną dziecka z zespołem Downa - nauczanie indywidualne. W naszym przedszkolu Pani Joanna prowadzi terapię logopedyczną w każdy czwartek w godzinach 9.00-11.00.


Pan Artur Połocki - prowadzący zajęcia ruchowe z elementami JUDO. Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Instruktor JUDO w Klubie Judo Politechniki Białostockiej posiadający stopień mistrzowski 3 Dan. Judo to jego praca i przede wszystkim pasja dla której poświęca każdą chwilę. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie cech psychologicznych takich jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, pracowitość, cierpliwość – czyli cech charakteryzujących judoków w każdym wieku.


Pani Małgorzata Hryszko – absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizacja kliniczna I stopnia. Długoletnią praktykę zdobywała w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2. Specjalizuje się w diagnozowaniu zaburzeń i opóźnień rozwoju dzieci i wsparciu psychologicznym rodziców. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi, upośledzonymi umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi i sprzężonymi wyniesione z pracy w Ośrodku "Dać szansę" przy DSK, przedszkolu integracyjnym, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Prowadzi prelekcje dla rodziców na temat gotowości szkolnej, adaptacji dziecka do przedszkola, zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka. W naszym przedszkolu pełni funkcję psychologa.


Pan Jarosław Galej - instruktor sportu szachy certyfikowany przez Polski Związek Szachowy, pomysłodawca i założyciel Szkółki Szachowej w Białymstoku, wychowawca wielu uczestników juniorskich Mistrzostw Polski, w tym Szachowej Mistrzyni Polski do lat 6 (2014). W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia szachowe w dwóch grupach, oddzielnie dla 4 i 5-latków. Podstawowym celem tych zajęć jest nauczenie dzieci podstaw gry i przygotowanie ich do udziału w prawdziwych turniejach szachowych, w tym o mistrzostwo miasta i województwa dzieci do lat 6. Pośrednim celem jest wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego (logiczne i analityczne myślenie) i emocjonalnego (radzenie sobie z niepowodzeniami, umiejętność przegrywania). Bardzo dużo uwagi poświęca się też zasadom fair play.