Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku z przyjemnością informuje, iż otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Równe szanse-szansą na sukces”

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu funkcjonowania intelektualnego, ruchowego oraz psycho-społecznego 2 dzieci niepełnosprawnych, rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności u 25 dzieci oraz wzrost kompetencji zawodowych 3 nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Polsko-Angielskiego im. Piotrusia Pana w Białymstoku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • dodatkowej oferty specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych:
  • zajęcia z wykorzystaniem Metody Krakowskiej
  • zajęcia metoda behawioralną
  • zajęcia integracji sensorycznej
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych:
  • zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu
  • zajęcia Ruchu Rozwijającego Metodą Weroniki Sherborne
 • dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności:
  • zajęcia z j. angielskiego „Przygoda Piotrusia Pana z j. angielskim”
  • „Drużyna Piotrusia odkrywa świat”
  • Arteterapia
 • dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
 • studiów podyplomowych i szkoleń skierowanych do nauczycieli
Oczekiwane efekty:
 • produkty:
  • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse w edukacji przedszkolnej-25
  • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 3
 • rezultaty:
  • - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-3

  Wartość projektu: 179 837,70 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 152 075,70 zł