Motylki

Nauczyciele: Aneta Laskowska, Marta Mikołajczyk (język angielski)

Motylki są to Dzieci 4-letnie, najbardziej ruchliwe przedszkolaki, mające tysiące pomysłów i pytań. Najczęściej lubią się bawić z kolegami w zabawy tematyczne. Dzieci bardzo dobrze czują się wśród kolegów, potrafią wzbudzić w sobie ciekawość tematami zajęć proponowanymi przez nauczyciela. Obserwując starszych kolegów widzą jaka droga jest jeszcze przed nimi do przebycia, przez co łatwiej im zrozumieć upływ czasu i zmiany, które się z nim wiążą, dorastają do określonych umiejętności, nabywają doświadczenia. Wiele radości sprawiają im spacery oraz zabawy na powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Motylki dzielnie osłuchują się z językiem angielskim podczas pobytu w przedszkolu. Coraz więcej zwrotów i słów związanych z codziennymi czynnościami jest przez Nie rozpoznawanych i nie wymaga tłumaczenia. Najbardziej przyjazną formą zajęć są piosenki, zabawy ruchowe oraz zadania stolikowe (książki, kolorowanki, gry planszowe). Dzieci chętnie uczestniczą w niedługich „lekcjach”, powtarzając słowa, zwroty, rymowanki; są dociekliwe, jeżeli nie znają słowa natychmiast pytają o jego znaczenie. Największe wyzwanie stanowi koncentracja i cierpliwa obserwacja nauczyciela.