Oferta

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

telefony kontaktowe w sprawach związanych z zapisaniem Dziecka:

Stacjonarny: 85 83 11 296

Pani Dyrektor Agnieszka Hanusewicz : 501 085 484

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w rekrutacji do naszej Dwujęzycznej Placówki na rok szkolny 2018/2019.

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym Przedszkolu będą funkcjonować 3 dwujęzyczne oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział „zerowy”, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Struktura Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018:

BIEDRONECZKI – Dzieci w wieku 2.5 – 3 lata (15-18 Dzieci w grupie)

MOTYLKI – Dzieci w wieku 4 – 5 lat (15-18 Dzieci w grupie)

PSZCZÓŁKI – Dzieci w wieku 6 lat - „zerówka” (15-18 Dzieci w grupie)

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019:

język angielski, język rosyjski, zumba, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralne, judo, szachy, arteterapia, pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, psychologiczna - wczesne wspomaganie rozwoju, terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zajęcia te prowadzą specjaliści (p. Małgorzata Hryszko – psycholog; p. Joanna Kulikowska Jopich – logopeda; p. Katarzyna Sznajder Grześ – pedagog specjalny.

 

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019 - 480 zł, całodniowe wyżywienie 8 zł . W opłacie czesnego mieści się pokrycie kosztów związanych z zajęciami dodatkowymi, zakupem podręczników do realizacji podstawy programowej i do nauki j. angielskiego, ubezpieczenie Dzieci, wycieczki, teatrzyki, festyny itd. 

Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 18.00, od poniedziałku do piątku, przez cały rok, z krótką przerwą wakacyjną (3-4 dniową w sierpniu).


Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2018/2019:

  1. Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  2. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
  3. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU – 10.04.2018r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 11:00.

 

Uwaga Rodzice!

Do 28.02.2018r. przyjmujemy deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkie dokumenty są do pobrania w przedszkolu u dyrektora.