Oferta

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

telefony kontaktowe w sprawach związanych z zapisaniem Dziecka:

Stacjonarny: 85 83 11 296

Pani Dyrektor Agnieszka Hanusewicz : 501 085 484

 

DZIEŃ OTWARTY – 10 kwiecień 2017

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w rekrutacji do naszej Dwujęzycznej Placówki na rok szkolny 2017/2018.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym Przedszkolu będą funkcjonować 3 dwujęzyczne oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział „zerowy”, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Struktura Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018:

BIEDRONECZKI – Dzieci w wieku 2.5 – 3 lata

MOTYLKI – Dzieci w wieku 4 – 5 lat

PSZCZÓŁKI – Dzieci w wieku 6 lat - „zerówka”

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018:

język angielski, język rosyjski, zumba, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralne, judo, szachy, arteterapia, pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018:

terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju, indywidualna terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

NOWE, NIŻSZE CZESNE !!!