Oferta

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Dwujęzycznej Placówki na rok szkolny 2020/2021.
W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu Dwujęzycznym Polsko – Angielskim  będą funkcjonować 4 dwujęzyczne oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 18.00, od poniedziałku do piątku, przez cały rok, z krótką przerwą remontową w ostatnim tygodniu sierpnia.
Priorytetem Naszego Przedszkola obok rozwijania kompetencji języków obcych jest dbanie o zdrowy rozwój naszych wychowanków. Zapewniamy codzienne wyjścia na spacery i zabawy na  powietrzu niezależne od pogody (z wyjątkiem zjawisk pogodowych powodujących zagrożenie dla zdrowia dziecka).
Struktura Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:
podana liczba dzieci w grupach jest orientacyjna)
Oddział 2,5 -3-latków (do  15-stu wychowanków) – ŻUCZKI
Oddział 4-latków (do  10-ciu wychowanków) –BIEDRONECZKI
Oddział 5 latków (do 15-stu wychowanków) - MOTYLKI
Oddział 6-latków (tzw. „zerówka”) (do 10-ciu wychowanków) - PSZCZÓŁKI
Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021:/w ramach czesnego/
 Rytmika , taniec, j. angielski ,j. rosyjski-,gimnastyka korekcyjna ,teatr judo  szachy.
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów w swoich dziedzinach.
Planowane koła zainteresowań:/w ramach czesnego/
Arteterapia, koło kulinarne, koło Młodego Odkrywcy, koło Przedsiębiorczego Przedszkolaka, zajęcia kształtowania umiejętności społecznych.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowawców naszego przedszkola.
Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021:
Terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów psychologa,  logopedę, pedagoga specjalnego, rehabilitanta i terapeutę Integracji Sensorycznej.
Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2020/2021
- miesięczne czesne-520 zł.
- całodniowe wyżywienie  9 zł .
 
Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2020/2021:
  1. Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  2. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
  3. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.
tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka 501 085 484 oraz 78 79 80 888
 
DNI OTWARTE- 25-26.02.2020
 
Zapraszamy!