Oferta

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Dwujęzycznej Placówki na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu Dwujęzycznym Polsko – Angielskim  będą funkcjonować 4 dwujęzyczne oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 18.00, od poniedziałku do piątku, przez cały rok, z krótką przerwą remontową w ostatnim tygodniu sierpnia.

Priorytetem Naszego Przedszkola obok rozwijania kompetencji języków obcych jest dbanie o zdrowy rozwój naszych wychowanków. Zapewniamy codzienne wyjścia na spacery i zabawy na  powietrzu niezależne od pogody (z wyjątkiem zjawisk pogodowych powodujących zagrożenie dla zdrowia dziecka).

Struktura Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020:

( podana liczba dzieci w grupach jest orientacyjna)

Oddział 2,5 -3-latków (do  15-stu wychowanków) – ŻUCZKI

Oddział 4-latków (do  10-ciu wychowanków) –BIEDRONECZKI

Oddział 5 latków (do 15-stu wychowanków) - MOTYLKI

Oddział 6-latków (tzw. „zerówka”) (do 10-ciu wychowanków) - PSZCZÓŁKI

Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020:/w ramach czesnego/

 Rytmika , taniec, j. angielski ,j. rosyjski-,gimnastyka korekcyjna ,teatr judo  szachy.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów w swoich dziedzinach.

Planowane koła zainteresowań:/w ramach czesnego/

Arteterapia, koło kulinarne, koło Młodego Odkrywcy, koło Przedsiębiorczego Przedszkolaka, zajęcia kształtowania umiejętności społecznych.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowawców naszego przedszkola.

Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020:

Terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia dziecka z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów psychologa,  logopedę, pedagoga specjalnego, rehabilitanta i terapeutę Integracji Sensorycznej.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2019/2020

- miesięczne czesne-520 zł.

- całodniowe wyżywienie  9 zł .

 

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2019/2020:

  1. Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  2. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
  3. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 501 085 484

 

DNI ADAPTACYJNE- 21-23.08.2019

 

Zapraszamy!